שירותי חניה

שירותי חניה ניתנים במקום בכל ימות השבוע
החל מהשעה 12:30 עד 16:00 ומהשעה 18:30 עד 23:30.
עלות שירותי החניה 45 ש"ח.